The World Around Us

Katha Rakhibaa Sarakar Campaign

Country: India by Lisette

09-07-2007

Katha Rakhibaa Sarakar (KRS) Campaign  staat voor Let Us Keep Promises campagne in Orissa. Het was zaterdag de zevende dag van de zevende maand van 2007, met andere woorden we zijn exact op de helft van de tijd die we onszelf hebben gegeven voor de MDG’s. Daarom was er een debat op zaterdag, georganiseerd door de 5 NGO’s die deze campagne hebben opgezet.

Laat ik jullie eerst even opnieuw kennis laten maken met de Millenniumdoelstellingen (MDGs – Millennium Development Goals) van de VN:

MG1-4

1 – Extreme honger en armoede uitbannen

2 – Bereiken van universele basisonderwijs

3 – Gendergelijkheid tussen mannen en vrouwen

4 – Sterk verminderen van de kindersterfte

MG5-8

5 – Verbeteren van zwangerschaps- en kraamzorg

6 – Stop de verspreiding van HIV/AIDS, malaria and andere ziektes

7 – Stop de milieuvervuiling

8 – Partnership over de gehele wereld en tussen alle landen

Om druk uit te oefenen is er bijvoorbeeld de GCAP Campagne – Global Call to Action Against Poverty, en de UN Millennium Campaign. Deze campagnes roepen de wereldleiders op om zich aan hun beloften te houden en concentreren zich in the bijzonder op 1) public accountability, just governance and fullfilment of Human Rights, 2) trade justice, 3) major increase in quantity & quality of aid and financing for development, 4) debt cancellation en tenslotte 5) gender equality.

In het licht van deze MDG’s heeft de regering van India en de staatsregeringen hun eigen plannen ontwikkeld met afwijkende toezeggingen en tijdsafspraken. In India’s 10e Vijfjarenplan (2002-2007) staan deze genoemd, hier een selectie (wat het is ws een gortedroog stuk dat ik voor jullie thuis schrijf!):

  • Reducering van het armoedepercentage met 5% in 2007 en met 15% in 2012
  • Alle kinderen naar school in 2003; alle kinderen om minimaal 5 jaar scholing te hebben in 2007
  • Verminderen van gender ongelijkheid tot 50% tussen analfabeten en tussen salarissen in 2007
  • 75% toename van alfabetisering in 2007
  • In 2007 zouden niet meer dan 45 babies per 1000 geboorten, en in 2012 niet meer dan 28. Ter vergelijking: momenteel sterven 83 babies per 1000 geboorten in Orissa.
  • All dorpen moeten ten allen tijde toegang hebben tot gezond drinkwater in 2007
  • Alle zwaar vervuilde rivieren moeten geschoond zijn in 2007
  • De doelen voor HIV/AIDS in 2007: (a) bereiken van 80% van de mensen in de hoge risicogroepen met preventieve maatregelen en (b) 90% van de scholieren moeten op de hoogte zijn van de risico’s via schoolprogramma’s. Momenteel wordt er echter betoogd om deze programma’s (die draaien op enkele scholen in het gehele land) te stoppen omdat kinderen zo sexuele voorlichting krijgen. (c) Verder wil de regering 80% van de rurale bevolking bereiken met voorlichting (maar dit onderwerp is gelieerd aan sex en dus taboe). Tenslotte wil men (d) geen nieuwe gevallen meer registreren, opnieuw vergelijkingsmateriaal: er zijn 53 lakh (5.300.000) mensen geïnfecteerd met het virus.

Om de regering te helpen herinneren aan deze beloftes en druk uit te oefenen is er de nationale campagne “Wada Na Todo Abhiyan”, Keep Your Promises! CYSD is hierin een belangrijke actor, op staats – en nationaal niveau. Website voor geïnteresseerden: www.wadanatodo.net. Ik heb vorig jaar hier eens over geschreven op de site.  Acties in het kort (jaja, alweer een opsomming):

v  Voorlichting en actie voor / door publiek over wetten als de Werkgelegenheidswet, Gezondheidsmissie, Scholingswet.

v  ‘Nine is Mine’ Campagne, het toezeggen van 9% van het BNP aan Gezondheid en Educatie zoals vastgelegd

v  Parlementaire dialoog over sleutelproblemen als levensonderhoud, gezondheid en scholing

Nu dan, de KRS Campagne is vergelijkbaar, maar specifiek voor de staat Orissa. De campagne is opgezet door een vijftal NGO’s, te weten Regional Centre for Development Cooperation (RCDC), CYSD, Ekta Parishad, Institute of Social Sciences (ISS) en Concern Worldwide India. De campagne focust op de thema’s armoedebestrijding, landrechten, veilig drinkwater en sanitatie en HIV/AIDS.

Door te werken via en met studentenbewegingen, media, beleidsmakers en sociaal bewogen mensen / organisaties hoopt men maatschappelijke organisatie, de regering, meer NGO’s, de jeugd, de private sector, vrouwen en de allerarmsten te bereiken. Want pas als zij weten wat hun recht is kunnen ze dit opeisen.

Het debat ging over de strategie om iedereen te bereiken (er is nog geen consensus). Helaas kreeg het weinig aandacht van de pers, maar wel was er een grote studentenbweging en natuurlijk medewerkers van meerdere NGO’s.

“We are the first generation that can eradicate poverty and we refuse to miss this historic opportunity. To our leaders we say, No excuses, you have to keep your promise on the Millennium Development Goals. This is the only way to make our world a more just and secure place for every single individual”.